Contact
Wie is … De Ideale Klant?

Deze vierde blog gaat over de relatie met klanten. Dit is best een ingewikkeld onderwerp. Want, de relatie met klanten gaat voor een groot stuk over de relatie met jezelf. Ondernemers zoeken klanten die matchen met wat zij ook belangrijk vinden. In ieder geval, tot op zekere hoogte. Het bedrijf creëert de waarde en de juiste klant waardeert dit dusdanig dat het prijskaartje van de dienst of service geen issue is. In mijn gesprekken met Roy en Monique kwam ik erachter dat dit eigenlijk best een filosofisch onderwerp is.  Tegelijkertijd zijn we hier natuurlijk wel in het oosten van het land en blijven we ook lekker nuchter! Ondernemers zoals Roy en Monique runnen ook gewoon een bedrijf en verkopen een kwaliteitsproduct waar steeds meer behoefte aan is. Ok, genoeg wijsheid voor de introductie, laten we eens gaan kijken wat de relatie met klanten inhoudt bij Mooy Microgreens.

 

Types klanten

 

Mooy Microgreens heeft een gevarieerd palet aan klanten, voornamelijk bestaande uit particulieren en horeca. En recent hebben Roy en Monique ook een oriënterend gesprek gevoerd met de coöperatie Van Onze Grond. Zoals ik in blog 2 al even aanstipte, iedere klantengroep is eigenlijk heel anders. Verschilende klantengroepen hebben andere behoeften qua bezorgingstijdstip; hoeveelheid product; en ook met betrekking tot de favoriete microgreen zelf. Bij de verschillende klantengroepen kan de uiteindelijke ervaring voor de eter ook nog eens best anders zijn. In een restaurant worden microgreens vaak gebruikt in de garnering; bij de particulier thuis maken ze vaker volledig deel uit van de maaltijd of gaan ze bijvoorbeeld in een smoothie.

 

Bij particulieren is vooral het gezondheidsaspect vaak het allerbelangrijkst. Veel van Roy en Monique’s klanten maken bijvoorbeeld een bewustwordingsproces door waarbij voeding centraal staat. “Klanten van ons zijn microgroenten gaan gebruiken en daardoor ook bewust geworden van andere dingen die ze eten. Dat is echt een mooi proces” legt Roy uit. 

 

De ideale klantenmix 

Heeft Mooy Microgreens een ideale klantenmix? In antwoord op mijn vraag legt Roy uit dat het eigenlijk niet zo heel belangrijk is. Dit klinkt als een simpel antwoord, maar dat is het eigenlijk niet.

 

Ondernemers zijn vaak gericht op groei. En bepaalde klant types faciliteren groei makkelijker of sneller dan anderen. Daarom zie je vaak dat er toch een soort van specialisatie of vernauwing m.b.t. een bepaalde doelgroep ontstaat. De klanten – of als we het even op een breder vlak trekken, het werk – waar je energie van krijgt is niet altijd het werk waar je het meeste van kunt doen. In die zin is de keuze voor een bepaalde doelgroep – of bepaald werk – niet altijd even voor de hand liggend, in eerste instantie. Maar wanneer andere doelen dan groei en de waarden die daar een rol bij spelen expliciet worden gemaakt, dan kunnen ‘onlogische’ keuzes ineens wel ‘logisch’ worden. Dit is een thema dat veel andere ondernemers in de voedselsector zullen herkennen.

 

 

 

Energie

 

Roy is heel duidelijk in waar hij energie van krijgt als ondernemer. “De energie komt van het contact met de klanten. En ook al is dat leuk, dat maakt het ook wel eens vermoeiend. Dat is ook wat ik ervoer in de cafetaria. Wat is het leukste van je werk? Dat zit em in de klanten.. Wat is minst leuke van je werk? Dat zit em ook in de klanten …!” Daarnaast is het ook elke keer weer een plezier om in de mooie buitengebieden van Deventer te kunnen bezorgen, zoals bij De Kribbe bijvoorbeeld. De jaargetijden voorbij zien komen, de rust en de ruimte van de natuur, dat hoort ook bij het bezorgproces van Mooy Microgreens.

 

“Het ligt niet aan jou, maar aan mij!” Bij jezelf blijven als ondernemer

 

Bij jezelf blijven, een cliché-zinnetje dat veel teveel gebruikt is maar desondanks niet aan belangrijkheid heeft ingeboet. Op mijn bewust uitdagende vraag ‘als jullie konden kiezen, hebben jullie liever 5% slow en steady groei per jaar of morgen 5 supermarkt klanten en bereiken jullie een veelvoud van het aantal klanten dat jullie nu hebben?’, krijg ik een mooi antwoord. Voor Roy hinkt het een beetje op twee benen. Aan de ene kant weet hij dat hij de meeste energie krijgt van de particuliere klanten voor wie er een directe connectie is met gezondheid. Aan de andere kant, soms komen er dingen op je pad waardoor het setje keuzes dat je tot je beschikking hebt verandert. Dat stukje dynamiek en vrijheid is ook het leuke aan ondernemen.

Met het oog op eventuele uitbreiding spelen er op dit moment veel praktische zaken een rol voor Mooy Microgreens. Het onzekere economische klimaat en het feit dat ruimte om uit te breiden op dit moment beperkt is spelen daarbij zeker een rol. Dat neemt niet weg dat er naast de wekelijkse zaadjes geen ander zaadjes geplant worden. Vandaar ook het hierboven genoemde gesprek met Van Onze Grond. Maar dat heeft geen haast. “Je kunt jezelf ook tekort doen door te snel te willen”, geeft Roy aan. En daar zit zeker wat in.

 

Bij jezelf blijven en niet meegesleurd worden in welk type rat race dan ook, is moeilijk. Het is niet alleen belangrijk om te kijken naar wat je bereikt of krijgt door bepaalde stappen te zetten maar ook om juist te kijken naar wat je jezelf afneemt door sneller en meer te willen. Bij jezelf blijven vraagt dan ook vooral om durf. Durf om jezelf te laten zien en uit te komen voor wat jij belangrijk vindt. En daarbij flexibel genoeg te blijven om ook het belang van de onderneming goed in te schatten. Ga d’r maar aan staan.. “Tsja, ‘t komt zoals het komt”, lacht Roy. Als dat geen Hollandse nuchterheid is weet ik het ook niet meer…

 

Vergeet ons niet te volgen op Instagram! @mooymicrogreens @justaeetbij